Gebruiksvoorwaarden

De internetgebruikers kunnen kosteloos gebruik maken van de diensten op de website van Marlie op ’t Root (https://www.marlieoptroot.com).
Het feit dat u gebruik maakt van de website van Marlie op ’t Root betekent dat u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden voor de website van Marlie op ’t Root.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Marlie op ’t Root berusten bij Marlie op ’t Root . Duplicatie, distributie en publicatie van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Marlie op ’t Root is uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming.
Schriftelijke aanvragen stuurt u aan Marlie op ’t Root, info@marlieoptroot.com.

Privacyverklaring

[Opstellen privacyverklaring met Veilig internetten @ https://veiliginternetten.nl/privacyverklaring]

Afwijzing van aansprakelijkheid

Ondanks voortdurende zorg en aandacht voor de website van Marlie op ’t Root geeft Marlie op ’t Root geen garanties op de volledigheid, juistheid of actualiteit van de inhoud van de website van Marlie op ’t Root.
Marlie op ’t Root kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door het gebruiken van de website van Marlie op ’t Root, de onmogelijkheid de website van Marlie op ’t Root te gebruiken, uit de levering van diensten door Marlie op ’t Root of het gebrek aan levering van diensten door Marlie op ’t Root.

Wijzigingen

De inhoud van de website van Marlie op ’t Root wordt regelmatig bijgewerkt. Marlie op ’t Root behoudt zich het recht voor de inhoud van de website van Marlie op ’t Root te allen tijde en met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Laatst gewijzigd op 10 september 2019.